Cenník

Finančné modelovanie, plánovanie a kontroling

80€ / hod

Základné analytické práce, spracovanie údajov, príprava reportov

60€ / hod

Tvorba a implementácia finančnej stratégie

80€ / hod

Finančné a obchodné poradenstvo

80€ / hod

Projektový a procesný manažment

80€ / hod

Pri hodinových sadzbách sa počíta každá začatá štvrťhodina

Vyšší počet a/alebo dlhodobá objednávka hodinových výkonov bude nacenená individuálne

*

Komplexná finančná analýza spoločnosti

horizontálna a vertikálna analýza VZaS, Súvahy, všetky základné finančné ukazovatele, zjednodušený odhad hodnoty podniku, základná predikcia budúceho vývoja, rozšírená konzultácia

od 1 190€

Parciálna finančná analýza spoločnosti

vybraná oblasť, vybrané ukazovatele, analýza konkrétneho strediska/pobočky, identifikácia problematických oblastí a pod., konzultácia

od 690€

Ohodnotenie podniku alebo jeho časti

DCF model, EBITDA multiple, účtovná hodnota, valuačný report, konzultácia

od 990€

Analýzy trhu, konkurencie, možností financovania a iné

individuálne na základe požiadaviek zákazníka

od 490€

Mesačný reportingový balík

zjednodušená výsledovka a súvaha, cash flow, ukazovatele, konzultácia

od 490€