Váš úspech je pre nás motiváciou 

Vaša spokojnosť je naším cieľom

Naša odbornosť zahŕňa bohaté a neustále sa nabaľujúce praktické a teoretické skúsenosti primárne z oblasti financií, v ktorých pôsobíme už viac než 10 rokov a zameriavame sa na plánovanie, rozpočty, analýzy, kontroling, zefektívňovanie finančných procesov a tvorbu finančných modelov.

Obchod a marketing sú súčasťou našej minulej i súčasnej praxe, boli sme pri zakladaní viacerých úspešných spoločností. Sami využívame naše obchodné a reklamné zručnosti pri akvizícii nových klientov a predaji našich služieb.

Máme znalosti v riadení multi-projektových portfólií a v projektovom manažmente, manažmente zmien v projektoch a finančnom riadení projektov. Participovali sme na správe portfólia veľkosti 50+ projektov, kde sme zastrešovali finančný kontroling, riadenie finančných zmien a re-alokáciu finančných prostriedkov s cieľom maximalizácie efektívnosti finančných zdrojov.

Venujeme sa výskumu a vývoju ekonomických vied v praktickej i akademickej rovine a tiež v tejto oblasti publikujeme. Zaoberáme sa predovšetkým finančno-ekonomickou analýzou podnikov, konštrukciou rozličných ukazovateľov a zaujímame sa o oblasť behaviorálnych financií. Príspevky k týmto témam pravidelne publikujeme na našom webe v časti "Blog" a na Linkedin profile, ktorý nájdete v sekcii "Kontakt".