Všetko pre Vaše úspešné podnikanie

Profesionálne poradenstvo

v oblasti financií, kontrolingu, rozpočtov, plánovania, účtovníctva, obchodu, investícií a projektového manažmentu

Finančné modelovanie, plánovanie a kontroling

plány, reporty, kalkulácie a finančné modely na mieru podľa požiadaviek Vášho podnikania s podporou vykonávania hlavných kontrolingových aktivít

Finančná stratégia

tvorba, implementácia a podpora kompletnej finančnej stratégie spoločnosti reflektujúcej Vašu víziu a poslanie

Oceňovanie spoločností

stanovenie hodnoty firmy pre potenciálny predaj podniku, rozhodovanie o fúzii či akvizícii alebo na prilákanie pozornosti investorov 

Analýzy trhu

a konkurencie

v každom odvetví pre správne nastavenie stratégie, finančných plánov, cieľov a ukazovateľov prípadne na identifikáciu obchodných príležitostí a hrozieb

Procesný manažment

mapovanie a optimalizácia všetkých finančných a účtovných procesov a súvisiacich funkcií ako HR, IT, obchod, výroba, správa nehnuteľností či logistika

Projektový manažment

finančný projektový manažment, zabezpečenie projektového financovania, manažment multi-projektových portfólií ako aj interný projektový manažment: vytvorenie finančného a účtovného tímu, audit finančných a účtovných procesov, vývoj a implementácia finančného softvéru a nástrojov