Všetko pre Vaše úspešné podnikanie

Finančné plánovanie, kontroling a rozpočty

plány, reporty, kalkulácie a finančné modely na mieru podľa požiadaviek Vášho podnikania s podporou vykonávania hlavných kontrolingových aktivít

Finančné stratégie a finančné modelovanie

tvorba, implementácia a podpora kompletnej finančnej stratégie spoločnosti reflektujúcej Vašu víziu a poslanie, ktorá Vám umožní napríklad získať bankové financovanie či investorov

Oceňovanie spoločností

stanovenie hodnoty firmy pre potenciálny predaj podniku, rozhodovanie o fúzii či akvizícii alebo na prilákanie pozornosti investorov 

Procesný manažment

mapovanie, optimalizácia či implementácia finančných procesov podniku: plánovanie a reporting, rozpočtovanie resp. budgeting a forecasting, účtovníctvo a obeh dokladov, odmeňovanie zamestnancov, zavedenie ekonomických softvérov do firmy a pod.

Projektový manažment

primárne jeho finančná časť: finančný projektový manažment, zabezpečenie projektového financovania, manažment multi-projektových portfólií t.j. riadenie súbežných finančno-ekonomických projektov vo firme, feasibility study - štúdia uskutočniteľnosti projektu, evaluácia projektu

Analýzy trhu a konkurencie

v každom odvetví pre správne nastavenie stratégie, finančných plánov, cieľov a ukazovateľov prípadne na identifikáciu obchodných príležitostí a hrozieb