Všetko pre Vaše úspešné podnikanie

Profesionálne poradenstvo

v oblasti financií, kontrolingu, rozpočtov, plánovania, obchodu, účtovníctva a investícií

Tvorba a inovácie plánov, modelov a stratégií

na mieru podľa požiadaviek a vízie klienta, zohľadňujúc potenciál myšlienky ako aj prípadné riziká

Mapovanie, optimalizácia a inovácie procesov

nielen finančných, ale všetkých kľúčových procesov, ktoré majú vplyv na zisk a trhovú hodnotu podniku

Oceňovanie spoločností

podnikateľskou, majetkovou a kombinovanou valuačnou metódou

Analýzy trhu

a konkurencie

pre správne nastavenie  stratégie, plánov a kľúčových ukazovateľov

Výskum a vývoj v oblasti ekonomických vied

podľa zadania klienta a tiež vlastné iniciatívy zamerané na finančno-ekonomickú analýzu podniku a behaviorálne financie

Služby na kľúč

radi s Vami prekonzultujeme akúkoľvek obchodnú požiadavku, pokiaľ presahuje našu odbornosť, odporučíme Vám niekoho z našich partnerov