Behaviorálne financie VIII. Hluk

09.02.2022

Hluk (orig. Noise trading)

Podľa Blacka je v jeho základnom modeli finančných trhov hluk opakom informácie. Ľudia často obchodujú na základe informácie bežným spôsobom. Majú správne očakávania o ziskoch a výnosoch z týchto obchodov. Niekedy však ľudia obchodujú na základe hluku, ako keby to bola informácia. Ak očakávajú, že budú profitovať z tzv. "hlučných obchodov", sú na omyle. Pravdou však zostáva, že hluk a hlučné obchodovanie (angl. noise trading) je prítomné na všetkých likvidných trhoch. Hluk otvára možnosti pre obchodovanie na finančných trhoch, no zároveň ich robí nedokonalými. Keby nebolo hlučného obchodovania, s individuálnymi aktívami by sa obchodovalo len veľmi málo. Ľudia by držali individuálne aktíva, priamo alebo nepriamo, ale neobchodovali by s nimi. Obchodníci so záujmom zmierniť expozíciu riziku zahraničných trhov by obchodovali prostredníctvom investičných fondov, portfólií, indexových futures alebo indexových opcií. Mali by veľmi málo dôvodov na to, aby obchodovali s akciami a podielmi individuálnych firiem. 

Blackove vysvetlenie je nasledovné: Človek s informáciami alebo náhľadom do vnútra individuálnej firmy bude chcieť obchodovať, ale uvedomí si, že na druhú stranu obchodu sa postaví iná osoba, taktiež s určitými informáciami alebo náhľadmi do danej firmy. Je z tohto uhla pohľadu pre jednu zo strán prítomných pri obchodovaní vôbec výhodné obchodovať? Keby sa na celú vec pozeral niekto, kto pozná pozície oboch obchodníkov a pozadie obchodu, vedel by určiť, ktorá zo strán robí chybu. Ak ten, ktorý robí chybu, si túto chybu uvedomí, alebo z nejakého dôvodu obchodovať nebude, tak len na základe informácie k obchodovaniu nedôjde. Hlučné obchodovanie tým pádom predstavuje hlavnú chýbajúcu ingredienciu v obchodovaní. Hlučné obchodovanie je obchodovanie v hluku tak, ako keby sme mali informácie. Ľudia obchodujúci v hluku alebo na základe hluku sú ochotní obchodovať, aj keď podľa objektívneho zhodnotenia by obchodovať nemali. Deje sa to najmä preto, lebo títo obchodníci sú presvedčení, že hluk vplývajúci na nich je informácia, alebo len jednoducho radi obchodujú.

Likvidita trhu je tým vyššia, čím viac sa obchoduje v hluku, pretože to nám umožňuje pozorovať ceny. V konečnom dôsledku ale obchodovanie v hluku vnáša hluk aj do samotných cien. Ceny akcií reagujú totiž aj na informácie, na základe ktorých obchodujú "informační obchodníci", aj na hluk v ktorom prebieha "hlučné obchodovanie". Keď vzrastá množstvo obchodov v hluku, znamená to výhodnejšie obchodovanie pre tzv. informačných obchodníkov, ale len z dôvodu väčšieho hluku v cenách. Vzrast obchodovania na základe informácií neznamená automaticky, že ceny sú efektívne, resp. optimálne. To je zdôvodnené nielen vstupom nových informačných obchodníkov na trh, ale aj získaním väčšieho podielu existujúcich informačných obchodníkov a zvýšením ich výdavkov na získavanie informácií. 

Z uvedeného vyplýva, že to, čo je pre likvidný trh nevyhnutné, zároveň spôsobuje nižšiu efektívnosť cien. Hluk vytvára príležitosť profitovať z obchodov a zároveň robí výhodné obchodovanie náročným. V ďalšom článku sa budeme bližšie venovať fámam (angl. rumors), ktoré podľa odborníkov predstavujú veľmi špecifický a významný prvok prítomný vo finančnom svete, pohybujúci sa na rozhraní informácie a hluku.